Google+

1 > 2 > 3

Tractament Personal (1) a través del cos i l'economia del moviment (2) per orientar un Training (3)

Personal corporal Training PcT®

El plantejament numèric inicial és una manera d'introduir diferents registres a veure i a llegir...on la unitat personal més la dualitat corporal, en el context i tractament d'aquest entrenament particular, poden servir per extreure la diferència ternària que és pròpiament l'objecte d'aquest entrenament, és a dir, el Training.

(1)Personal
És la imatge portadora de l'impuls que sosté a la persona ... no es tracta solament d'una imatge exterior amb la qual s'ha identificat, sinó que allò personal, darrera seu, està sostingut per una manera de fer, una veu o qualsevol altra substracció feta sovint de manera inconscient a l'altre d’on sorgeixen elements que es van repetint, difuminant, derivant, etc.

(2)corporal
És l'espai que es dóna la persona en els diferents moments del dia a dia, la relació en la seva intimitat, amb l'alimentació, la higiene, el descans ..., un espai que depèn de com porta aquesta imatge personal quan està sol/a, com li serveix, com li passa pel cos i per extensió, l'efecte de la paraula de l'altre que li queda en el seu cos ... en una paraula, com fa i com utilitza "l'economia del seu moviment"

(3)Training
Posar en funcionament aquests mecanismes de l'economia del moviment a través dels objectius acordats... aquests objectius surten de la demanda i les entrevistes inicials amb l’entrenant contrastades i reactualitzades amb la mirada de l’entrenador en cada sessió de definició per no deixar l'objectiu principal, continuar amb un segon o centrar el primer per portar-lo a fora.

Síntesi
(1) Personal > extreure l’objectiu dels antecedents significants
(2) corporal > extreure informació de l’historial energètic
(3) Training > el creuament de la paraula i l’organisme...vol dir símptoma

El símptoma parla > parla amb el cos!