moviment

TALLERS DE MOVIMENT

mirada, respiració i moviment ballatEs tracta de tallers on l'interès radica en la banda que es produeix entre dins i fora. Entenen com dins i fora una manera de donar la volta a la realitat perceptiva en la que un es mou i on el registre imaginari permet aquest gir que regenera el simbòlic de cada u, cada vegada amb més signes de saturació.TALLER CORPORAL infantil

Reconeixement a través de les imatges del cos, la paraula, el joc, la música, el moviment ballat..., experiència indirecta perquè a partir pel cos representat (universal) la imatge ja li reacciona en l'infant transportant-lo en aquells moments que ha viscut en relació directa amb el cos (particular). Aquest és el fonament d'aquest taller corporal.

Es promou el valor de la paraula i l'interval entre l'acció del moviment i l'acte de la paraula; cada u té la seva idea i una manera de conceptualitzar-la. L'abstracció imaginària que facilita parlar del cos si no està activada un es pot preguntar: "el cos, és això o és una altra cosa?" o també aquella idea a llarg termini de " l'altre ja es farà càrrec de mi ? o em cal posar alguna cosa en joc ? "

El destinatari pot ser qualsevol nen/a que tingui alguna inquietud, o per a infants habitualment dispersos, hiperactius o en sentit contrari, retrets i massa tancats en sí mateixos perquè no gosen entrar en relació amb l'altre, etc. / txt.joan pons

dilluns de 18.00h a 19.15h
Preu 28€ al mes

No tot passa per l'aprenentatge..., per això es important l'escolta d'allò que és indeterminat<


No es un taller explicatiu sinó vivencial on es deixa pas a la natural espontaneïtat dels nens especialment els elements indeterminats a nivell sensitiu, fonètic, motriu i en general de qualsevol altra relació amb el propi cos i...

ballar també, és molt important, però a diferència del taller de dansa que es basa en seguir un model, aquí son ells el model per l'altre, amb jocs de canvis de rols passant de proposar a seguir, de fer servir la veu de l'altre per ballar o de posar la veu per els altres i altres relacions de la llum amb la música, el ritme amb el moviment, etc.

Sempre en joc interactiu entre 2-3 elements per reactivar la seva capacitat...; en aquest taller totes aquestes relacions estan pautades, però no les propostes que van sorgint, perquè algunes surten dels mateixos nens/es...

Aquests elements indeterminats es poden resumir en una metàfora que no pertany al mon visible, sinó a l'abstracte: l'interior del cos no es pot veure metàfora que pot ser clau per viure com adult.


Dins del taller es reserva un temps on no sols es promou la veu de cada u/na sinó que també es gestiona el silenci com un interval necessari entre l'acció del moviment i l'acte de la paraula.b> L'escolta d'allò que és indeterminat
(Fragment del Publireportatje, Revista 'Viure amb nens' Set-2010)-----------______________----------


DANSA BATEK

dimecres de 19.15 a 20.30h
preu 35€


una preparació per la dansa contemporània.


BaTek utilitza les coordenades dels circuits corporals per centrar la imatge, la mirada, la respiració i el moviment individualment però en algun moment juga amb elements de la dansa contact amb objectes i/o companys.

Gràcies al treball de base, la sessió convida a un ritme més orgànic que de passarel•la; tant l'entrada com les pautes estan en direcció a ballar i deixar-se endur per la pulsació respirant i ballant el moment present.
+ ENLLÀ DE LA VIDA QUOTIDIANA el moviment i la dansa

dimecres de 15.30 a 16.30h
-amb la Conxita Vilanova-
preu 30€ al mes


un taller per dones a partir de 45 anys, un espai a descobrir a través de pautes simples, sons, melodies, etc, per deixar sortir el moviment sense la intervenció del cap pensant perquè això anul•la el benefici més important..., per tant són pautes simples amb 1 sol objectiu > descobrir el goig de moure's.
COLOCACIÓ CORPORAL

dimecres de 10.00 a 11.00h
divendres de 11.00 a 12.00h
preu 30€ /mes___________________________________________________________bbbbbbbbbb
dddddddddddddddd
mmmmmmmmmmmmmmm