OBRE 1993 - TANCA 2013 

Després de 2 dècades joan pons redueix l'enfoc de cos i dansa i es queda amb un dels dos signes en direcció a l'aprofundiment del treball d'entrenament personal (PcT) que passa per la paraula i el cos de l'entrenant..la dansa (sense model) ja fa temps que s'inclou en la particularitat d'alguns Trainings però a grans trets resta per temes puntuals o preparacions per a l'escenari que requereixin un suport específic pels ballarins que vulguin treballar amb el mètode..

ABRE 1993 - CIERRE 2013
Después de 2 décadas joan pons reduce el enfoque de 'Cos i dansa'  y se queda con uno de los dos signos en dirección a la profundización del trabajo de entrenamiento personal (PcT) que pasa por la palabra y el cuerpo del entrenante.. . la danza (sin modelo) ya hace tiempo que se incluye en la particularidad de algunos Trainings pero a grandes rasgos resta para temas puntuales o preparaciones para escenario que requieran un soporte específico para los bailarines que quieran trabajar con el método.

OPEN 1993 - CLOSE 2013
After two decades, joan pons reduces the approach of "cos i dansa" and he keeps one of the two signs (body and dance) towards the deepening of the work of personal training (PcT) which passes through words and through the body of the person who trains... The dance (without model) has been long included at the peculiarity of some Trainings, but broadly it maintains for specific issues or other preparations for the scenario that require specific support by the dancers who want to work with the method.

Entrada
     


Cos i Dansa

carrer de Joan Brossa, 4
08241 MANRESA
Tel. 93 877 32 39

joanponsfont@gmail.com